Skip to content

Välkommen till Uppsalas största trafikskola, med sex manuella bilar och två automatbil. Halkbana med transport: ring 018141449 eller 0735017585.

 

Dyslexi

Dyslexi

Dyslexi är en funktionsnedsättning i hjärnan som innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. En dyslektisk person är inte mindre intelligent.

Dyslexi är ärftligt och vanligare hos pojkar än hos flickor. Oftast upptäcks detta i tidig ålder. Den som har dyslexi blir inte helt av med sina besvär. Man kan dock få hjälp med sina läs- och skrivsvårigheter. 

Vi erbjuder teoriutbildning för dyslektiker och de som har svårt med teori Terminologi på svenska inför kunskapsprovet, våra kurser är anpassade till olika behov, man kan läsa i egen takt både hemma och i körskolan.