Introduktionsutbildning / Handledarutbildning

Denna utbildning behöver både handledare och elev gå för att godkännas av Transportstyrelsen för privat övningskörning.

Kursen är giltig i 5 år och handledaren får högst ha 15 elever under denna period. Förutom att vara godkänd i utbildningen så krävs det att skicka en ansöka till transportstyrelse. 

Vi erbjuder handledarkurs (Introduktionsutbildning) till både handledaren och eleven samt gratis rådgivning på 018141449 eller 0704028856.

Vardagar 400 kr/person, helgar 500 kr/person.

automobile (1)